Het gehele dorpshuis

Het gehele dorpshuis kan ook worden afgehuurd.

Prijs €125,00 per dagdeel*

*Dagdeel is max. 8 uren